Szwajcarska fundacja non-profit wydała 8 białych ksiąg, które poruszają tematy dotyczące regulacji stablecoinów i cyfrowych walut banków centralnych. Celem tej publikacji jest informowanie o korzyściach, zagrożeniach i alternatywach dla tego typu rozwiązań finansowych.

Międzynarodowa publikacja ŚFE

Dokumenty noszą nazwę Digital Currency Governance Consortium White Paper Series (Seria białych ksiąg Konsorcjum ds. Zarządzania Walutą Cyfrową). Przy tworzeniu ich brało udział 85 organizacji z 40 krajów całego świata.

Łącznie powstało 8 osobnych publikacji, każda dotycząca innego aspektu wirtualnych aktywów. Opracowania przede wszystkim skupiają się na dostarczeniu potencjalnym konsumentom niezbędnej wiedzy i ochrony środków przed oszustwami. Anne Richards, prezes Fidelity International, tak skomentowała opublikowanie białych ksiąg:

"Ochrona inwestorów i konsumentów nadal jest niezbędna dla kryptowalut i stablecoinów. Konsorcjum ds. Zarządzania Walutą Cyfrową koncentruje się na tym ważnym temacie, wnosząc cenny wkład w mapowanie zagrożeń konsumenckich i luk regulacyjnych w celu kształtowania przyszłej polityki monetarnej."

W opinii przedstawicieli Światowego Forum Ekonomicznego różne światowe rządy mogłyby skorzystać na współpracy w sprawie CBDC i stablecoinów w zakresie zapobiegania nielegalnej działalności, ochrony konsumentów i transgranicznych rozliczeń.

ŚFE wierzy, że opublikowane dokumenty mogą „położyć podwaliny pod zrównoważone innowacje, dostosować ramy regulacyjne i wesprzeć wyższy poziom współpracy międzynarodowej”.

Założyciel Twittera tworzy (nie)DEX

Jack Dorsey, współzałożyciel oraz prezes Twittera i Square, opublikował białą księgę (white paper), która opisuje plany stworzenia zdecentralizowanej giełdy Bitcoina. Nowa platforma dla DeFi ma nosić nazwę tbDEX.

Nie będzie to jednak zdecentralizowana giełda kryptowalut w pełnym tego zwrotu znaczeniu. Zamiast tego będzie to platforma wymiany tokenów (swap) peer-to-peer (P2P) działająca pod nadzorem Square.

Giełda tbDEX nie będzie korzystała z modelu trustless (brak zaufania) i nie wyemituje własnego tokenu zarządzającego. W zamian użytkownicy dostaną protokół komunikacyjny. Został on zaprojektowany w celu ułatwienia relacji zaufania bez konieczności kontrolowania dostępu przez firmę.