Malezyjski bank centralny zakończył fazę badania CBDC wspólnie z trzema innymi krajami. Teraz czas na decyzję, czy wyemitować własną cyfrową walutę. Natomiast doniesienia prasowe z Iranu sugerują, że w tym azjatyckim kraju już zadecydowano o programie pilotażowym e-riala.

Malezyjskie sprawdzanie opcji na CBDC

Malezja dołączyła do rosnącej grupy narodów, które badają wartość cyfrowych walut banku centralnego (CBDC).

Bank centralny Malezji Bank Negara Malaysia poinformował, że chociaż decyzja o tym, jak dokładnie postępować z CBDC, nie została jeszcze podjęta, skupił się na badaniach nad CBDC „poprzez weryfikację koncepcji i eksperymenty w celu polepszenia możliwości technicznych i politycznych”.

Stwierdzono również, że rzekomym powodem obecnych wysiłków badawczych było zapewnienie gotowości do uruchomienia programu cyfrowej waluty, „jeśli potrzeba emisji CBDC pojawi się w przyszłości”.

W 2021 r. Malezja współpracowała z Republiką Południowej Afryki, Australią i sąsiadem z Azji Południowo-Wschodniej Singapurem w celu opracowania pilotażowego projektu CBDC w ramach Project Dunbar.

Dunbar wykorzystał platformy blockchain Corda i Quorum odpowiednio od r3 i ConsenSys, aby zademonstrować różne możliwości przelewów transgranicznych opartych na blockchainie. Jego celem było wykazanie, w jaki sposób technologia blockchain może wyeliminować potrzebę pośredników oraz skrócić czas i koszty transakcji.

Pilotażowy program cyfrowej waluty w Iranie

Centralny Bank Iranu (CBI) podobno planuje wkrótce uruchomić pilotażowy program CBDC. Według raportu irańskiej Agencji Prasowej Pracy wicegubernator CBI powiedział, że stworzenie cyfrowej waluty może pomóc krajowi rozwiązać aktualne problemy finansowe.

Prace nad wirtualnym pieniądzem w Iranie rozpoczęły się w 2018 r. w Informatics Services Corporation — ramieniu wykonawczym CBI. Faza rozwoju została zakończona i wkrótce zostanie uruchomiony pilotaż. Jednak CBI nie ujawniło szczegółów dotyczących ram czasowych. Irańska CBDC została podobno opracowana przy użyciu platformy Hyperledger Fabric dostarczonej przez Linux Foundation.

Iran doświadczył poważnych trudności finansowych i gospodarczych w wyniku surowych sankcji gospodarczych nałożonych na niego przez Stany Zjednoczone. Przez te problemy Iran zaczął częściej wykorzystywać i był jednym z pierwszych krajów, które zalegalizowały wydobycie Bitcoina w nadziei na ożywienie gospodarki. Jednakże wielokrotnie trzeba było tymczasowo zamykać operacje koparek z powodu poważnych niedoborów energii i przerw w dostawie prądu.