Prezes brazylijskiego banku centralnego potwierdził plany programu pilotażowego CBDC. Bank Rozliczeń Międzynarodowych opublikował wyniki badań dotyczące cyfrowych walut. Rosja chce wykorzystać krypto i CBDC do ominięcia sankcji, a Japonia nie chce manipulować cyfrową walutą.

Real w wirtualu

Prezes banku centralnego Brazylii potwierdził, że program pilotażowy waluty cyfrowej zostanie uruchomiony jeszcze w tym roku.

Projekt CBDC został zapowiedziany przez prezydenta banku centralnego Roberto Camposa Neto, który powiedział, że pilotażowy program wirtualnego reala może zostać uruchomiony w drugiej połowie tego roku.

Wartość nadchodzącego CBDC byłaby powiązana z krajowym systemem płatności fiat RTS (Reserve Transfer System). Neto potwierdził również, że „Digital Real” miałby stałą podaż i tylko pewna jego ilość zostałaby wyemitowana, całkiem podobnie do Bitcoina. Neto dodał:

„To [używanie STR w Real Digital] jest sposobem na stworzenie cyfryzacji waluty bez spowodowania krachu finansowego w rozliczeniach banków. Ten projekt powinien mieć jakiś rodzaj pilotażu w drugiej połowie roku”.

W tej samej wypowiedzi prezes banku centralnego południowoamerykańskiego kraju ponownie stwierdził, że wciąż postrzega kryptowaluty jako narzędzie inwestycyjne, a nie środek płatności.

Raport BIS-u

Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) opublikował we wtorek artykuł na temat walut cyfrowych banku centralnego oraz tego, jak można je wykorzystać do osiągnięcia celów polityki włączenia finansowego.

Artykuł opierał się na wywiadach przeprowadzonych w drugiej połowie ubiegłego roku w dziewięciu bankach centralnych, które obecnie badają detaliczne CBDC. Przyjrzano się wspólnym celom na różnych poziomach rozwoju gospodarczego i wyzwaniom związanym z adopcją finansową.

W artykule zidentyfikowano dwa różne podejścia do CBDC. Niektóre banki centralne postrzegały cyfrową walutę jako katalizator innowacji i rozwoju, podczas gdy inne oczekują, że będzie ona służyć jako uzupełnienie istniejących inicjatyw. Wszystkie banki centralne podkreślały potrzebę edukacji i odpowiadania na wszelkie wątpliwości, zarówno od konsumentów, jak i usługodawców.

Prywatność danych oraz związane z nią kwestie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu były postrzegane jako główne wyzwania. Za priorytet uznano także obsługę “osób wrażliwych” – dzieci, osób starszych i użytkowników niepełnosprawnych.

Niektóre wyzwania, takie jak izolacja geograficzna i poziomy cyfryzacji, różniły się stopniem między bankami centralnymi, ale kilka cech projektu CBDC zostało wyróżnionych jako klucz do włączenia finansowego w całym spektrum. W tym kontekście wymieniono promowanie dwupoziomowego systemu płatniczego z udziałem uczestników z sektora prywatnego, interoperacyjność w wielu funkcjach i granicach oraz odpowiednią regulację.

W artykule omówiono banki centralne z Bahamów, Kanady, Chin, wschodnich Karaibów, Ghany, Malezji, Filipin, Ukrainy i Urugwaju. W badaniu wziął również udział Bank Światowy.

Rosja chce użyć krypto do rozliczeń

Po militarnym napadzie na niepodległego sąsiada Rosja wciąż ma problemy, by rozliczać transakcje międzynarodowe. Pisaliśmy o tym, że jednym z pomysłów tamtejszych polityków jest wykorzystanie kryptowalut wobec międzynarodowych sankcji.

Być może wkrótce stanie się to rzeczywistością. Dyrektor w rosyjskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej wezwał rząd do prowadzenia rozliczeń transgranicznych w kryptowalutach i walutach cyfrowych banku centralnego (CBDC).

Przewodniczący Izby Siergiej Katyrin wysłał list do rosyjskiego premiera Michaiła Miszustina, zawierający zestaw propozycji rozwoju współpracy z krajami afrykańskimi. W liście Katyrin opowiadał się za wykorzystaniem CBDC i kryptowalut do wzajemnych rozliczeń i płatności w ramach przeprowadzki Rosji do Afryki w ramach zachodnich sankcji.

Dyrektor powiedział, że ważne jest utworzenie specjalnego banku eksportowo-importowego i funduszu powierniczego, aby wspierać działalność eksportową w małych i średnich przedsiębiorstwach w krajach afrykańskich. Czy dzięki temu kolejny już raz Rosja uniknie katastrofalnych dla gospodarki sankcji?

Cyfrowy jen: nie będzie manipulacji

Dyrektor wykonawczy Banku Japonii ogłosił, że z niecierpliwością oczekiwany jen cyfrowy nie zostanie wykorzystany do uzyskania ujemnych stóp procentowych. Shinichi Uchida ogłosił to w swoim ostatnim publicznym wystąpieniu:

“O ile w środowisku akademickim bywa dyskutowany pomysł wykorzystania takiej funkcjonalności jako środka do uzyskania ujemnego oprocentowania, to Bank nie zamierza wykorzystywać do tego CBDC.”

Japonia początkowo przyjęła ujemne stopy procentowe w 2016 r., próbując zwalczyć dziesięciolecia deflacji poprzez zachęcanie do zaciągania pożyczek i wydatków. Ujemne stopy procentowe są wykorzystywane przez banki centralne tylko w ostateczności podczas recesji w celu stymulowania gospodarki poprzez zachęcanie do zaciągania pożyczek i wydatków, przy czym odsetki są płacone pożyczkobiorcom, a nie pożyczkodawcom.