Bank Rozliczeń Międzynarodowych opublikował raport dotyczący przelewów międzynarodowych w walutach cyfrowych banków centralnych. BIS wziął na tapet cztery projekty hurtowych CBDC.

Wyniki badań BIS-u

Centrum Innowacji (Innovation Hub) Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) opublikowało we wtorek raport, w którym analizowano cztery projekty badające zagraniczne transfery hurtowej waluty cyfrowej banku centralnego. Projekty wykazały techniczną wykonalność transferów, ale kwestie praktyczne i prawne pozostają nierozstrzygnięte.

W raporcie uwzględniono projekt Jura (zaangażowane są banki centralne Szwajcarii i Francji), projekt Inthanon- LionRock2 (inicjatywa hongkońskiego banku centralnego), projekt Dunbar (wspólny wysiłek australijskich, malezyjskich, singapurskich i południowoafrykańskich władz bankowych) i projekt mBridge (obejmujący waluty w Azji i na Bliskim Wschodzie).

Projekty dotyczyły zarówno płatności transgranicznych, gdzie płatnik i odbiorca są rezydentami różnych jurysdykcji, a płatność dokonywana jest w walucie jurysdykcji płatnika lub w innej walucie, jak i płatności offshore, gdzie płatność odbywa się między dwiema instytucjami, z których żadna nie jest rezydentem w jurysdykcji, w której dokonywana jest płatność, chociaż płatność jest zazwyczaj dokonywana w walucie tej jurysdykcji.

CBDC: udany eksperyment?

Wszystkie projekty z powodzeniem wykazały wysoką wykonalność transferów CBDC. Wykazano, że wykorzystanie inteligentnych kontraktów do automatyzacji procesów obniża koszty związane z transferami. Brak pośredników obniżył koszt przelewów, przy czym transakcja jest księgowana w jednej księdze, a salda w czasie rzeczywistym są w pełni widoczne. Jednocześnie platformy projektowe były w stanie utrzymać różne polityki dostępu.

Nierozwiązane pozostają wyzwania, w jaki sposób platformy oparte na technologii księgi rozproszonej (DLT) będą współdziałać z istniejącymi systemami, jakie wyzwania stwarza skalowalność oraz w jaki sposób można zagwarantować ochronę przelewów. Zanim dojdzie do wykorzystania tej technologii, należy również wdrożyć ramy prawne oraz w pełni zrozumieć ekonomiczne konsekwencje międzynarodowego systemu CBDC.