Bank Rozrachunków Międzynarodowych przeprowadził sondaż podsumowujący 2021 rok. Z badania wynika, że 90% banków centralnych pracuje nad CBDC, a 60% z nich doszukuje się przyczyny popularności cyfrowych pieniędzy we wzroście zainteresowania kryptowalutami.

Krypto jako akcelerator rozwoju?

Ankieta przeprowadzona przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) sugeruje, że wiele banków centralnych na całym świecie rozważa wprowadzenie cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC).

90% z 81 banków centralnych ankietowanych od października do grudnia 2021 r. było „zaangażowanych w jakąś formę pracy nad CBDC”, z czego 26% prowadziło programy pilotażowe CBDC, a ponad 60% przeprowadzało eksperymenty lub weryfikację koncepcji związanych z walutą cyfrową. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba banków zaangażowanych w prace wzrosła o 4 punkty procentowe.

60% banków centralnych podaje, że jedną z przyczyn tej przyspieszonej aktywności jest rosnąca adopcja kryptowalut. Używanie walut cyfrowych do płatności międzynarodowych znalazło się na liście priorytetów.

Jest to jedyny temat, w którym gospodarki wschodzące i rozwinięte mają podobne poglądy na hurtowe CBDC. Jednak w przypadku handlu detalicznego CBDC gospodarki wschodzące są bardziej optymistyczne w kwestii wykorzystywania płatności międzynarodowych w porównaniu z gospodarkami zaawansowanymi.

To już piąta coroczna ankieta przeprowadzona przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych. Tegoroczne liczby są najwyższymi w historii badań.

Argentyński bank centralny zniechęca do cyfrowych aktywów

Bank Centralny Argentyny (BCRA) ogłosił działania mające na celu zniechęcenie instytucji finansowych do oferowania usług związanych z aktywami cyfrowymi, w tym kryptowalutami. Wynika to z uruchomienia oferty kryptowalutowej przez największy prywatny bank Argentyny Banco Galicia i neobank Brubank. Usługa została dodana wraz z innymi inwestycjami w ich aplikacje bankowe. Te banki mogą być teraz zmuszone do zaprzestania tych ofert.

BCRA twierdzi, że ma na celu ochronę klientów i systemu finansowego jako całości poprzez łagodzenie zagrożeń, które jej zdaniem są związane z aktywami cyfrowymi, takich jak wysoka zmienność, cyberataki i pranie brudnych pieniędzy.