Nie tylko CBDC są w kręgu zainteresowań największych organizacji bankowych na świecie. Również DeFi coraz częściej przebija się do agendy. Tym razem Bank Rozliczeń Międzynarodowych postanowił odnieść się do zdecentralizowanych finansów.

Jakie powinny być pożyczki DeFi?

Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) opublikował biuletyn na temat kredytów DeFi. Z jednej strony opisuje to jako „system samoodniesienia napędzany spekulacjami”. Uznaje jednak również innowację, jaką wnosi w zakresie automatyzacji dzięki inteligentnym kontraktom.

Autorzy opracowania krytykują pożyczki DeFi: pożyczkobiorcy są anonimowi, a zabezpieczeniem są wyłącznie kryptowaluty. Zabezpieczenie jest wymagane ze względu na anonimowość, co oznacza, że ​​osoby nieposiadające aktywów nie miałyby również dostępu do kredytów, co nie sprzyja integracji finansowej.

BIS wskazuje na kluczową rolę instytucji finansowych w gromadzeniu informacji o kredytobiorcach. Nadmierne zabezpieczenie głównych protokołów Defi prowadzi do nieefektywnego wykorzystania kapitału, a trzymanie się krypto jako zabezpieczenia prowadzi do procykliczności (skłonność systemów finansowych do zaostrzania skrajnych zjawisk w cyklu koniunkturalnym).

Wyższe ceny kryptowalut oznaczają wzrost wartości zabezpieczeń, co pozwala na zwiększenie liczby pożyczek przyczyniających się do aprecjacji cen. I odwrotnie dzieje się, gdy ceny spadają.

Chociaż raport odnosi się do jednej z głównych platform uruchamiających pulę pożyczkową wymagającą tożsamości, nie wspomina o już trwających ruchach w celu rozwiązania zaobserwowanych problemów.

Problemy, o których wszyscy wiedzą

Już kilka różnych firm stworzyło rozwiązania, które miałyby zająć się wyzwaniami wskazanymi przez autorów biuletynu Banku Rozliczeń Międzynarodowych.

Jednym z przykładów jest Centrifuge. Startup rozpoczął działalność w 2018 roku. Platforma tworzy pule pożyczek dla aktywów znanych ze świata rzeczywistego.

Pożyczkobiorcy muszą podać swoją tożsamość i dostarczyć dużą ilość informacji o swojej działalności, które zostaną zaprezentowane inwestorom. Jedynym problemem Centrifuge jest niewielki rozmiar. Całkowita wartość środków na platformie wynosi 87 milionów dolarów. Jest to niewielki ułamek środków na dużych platformach pożyczkowych DeFi.

Są również inne platformy, które oferują podobne rozwiązania. By jednak stały się one kierunkiem rozwoju DeFi, muszą budzić większe zainteresowanie i stanowić większy procent rynku zdecentralizowanych finansów.