Członek zarządu Europejskiego Banku Centralnego Fabio Panetta zasugerował, że potencjalne europejskie CBDC może mieć ograniczoną liczbę wyemitowanych tokenów w liczbie 1,5 biliona.

Podaż, która pozwoli uniknąć problemów

Fabio Panetta, członek zarządu EBC, zaproponował, aby bank centralny ograniczył łączne zasoby cyfrowego euro, aby zapobiec wykorzystywaniu waluty cyfrowej jako formy inwestycji.

W środowym przemówieniu dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu Europejskiego włoski ekonomista zasugerował, że EBC może ograniczyć liczbę cyfrowych euro między 1 a 1,5 biliona tokenów. Proponowany limit byłby częścią wysiłków mających na celu zniechęcenie mieszkańców do korzystania z tokenów jako sposobu na inwestowanie. Członek zarządu europejskiego banku chciałby, by m.in. tym cyfrowe euro różniło się od kryptowalut. Panetta powiedział:

„Nasze wstępne analizy wskazują, że utrzymywanie łącznych cyfrowych zasobów euro na poziomie od jednego do półtora biliona euro pozwoliłoby uniknąć negatywnych skutków dla systemu finansowego i polityki pieniężnej. Kwota ta byłaby porównywalna z obecnymi zasobami banknotów w obiegu. Ponieważ populacja strefy euro wynosi obecnie około 340 milionów, pozwoliłoby to na posiadanie około 3000 do 4000 cyfrowych euro na mieszkańca”.

Panetta powtórzył również, że firmy z sektora prywatnego prawdopodobnie będą musiały skoordynować działania z urzędnikami w celu skutecznego wprowadzenia cyfrowego euro.

Atlantic Council: cyberbezpieczeństwo cyfrowych aktywów

Znany na całym świecie think tank Atlantic Council zastanawia się, w jaki sposób można utrzymać cyberbezpieczeństwo waluty cyfrowej banku centralnego. Organizacja zbadała wydajność, bezpieczeństwo i prywatność w możliwych projektach CBDC i wydała zalecenia dotyczące jego optymalizacji.

AC ustaliło, że zagrożenia bezpieczeństwa stwarzane przez cyfrowe waluty zależą w dużej mierze od jej projektu, przy czym badane aspekty są różnie równoważone w różnych projektach. W raporcie przyjrzano się sześciu różnym programom, z których tylko trzy są rozważane lub będą wdrażane w rzeczywistości.

Prywatność została zidentyfikowana jako główne ryzyko związane z CBDC dla konsumentów. W niektórych projektach CBDC może przechowywać rejestr aktywności i transakcji użytkownika, co prowadzi do ryzyka nie tylko kradzieży środków, ale także kradzieży danych osobowych użytkowników.