Christine Lagarde i Fabio Panetta, członkowie rady nadzorczej Europejskiego Banku Centralnego, porównali kryptowaluty i stablecoiny do cyfrowych pieniędzy banków centralnych. W opinii ekonomistów EBC prywatne inicjatywy nie mają szans z wirtualnymi aktywami stworzonymi przez centralne jednostki.

Ryzyko cyfrowego pieniądza

Kryptowaluty bez zabezpieczenia nie są skutecznym środkiem płatniczym, a stablecoiny są podatne na ataki, jak wskazali najwyżsi urzędnicy Europejskiego Banku Centralnego w nowym artykule przemawiającym za stworzeniem cyfrowego euro. Kierownictwo wyznaczyło kluczowe cele projektu, który powinien zapewnić Europejczykom „łatwy dostęp do pieniędzy banku centralnego” w erze cyfrowej.

Wysocy rangą przedstawiciele władz monetarnych strefy euro poparli cyfrową walutę europejskiego banku centralnego. W artykule opublikowanym w tym tygodniu na blogu banku zauważają, że „skuteczny model płatności”, który trwał przez dekady, jest teraz kwestionowany.

Stabilność obecnego modelu opiera się na pieniądzach prywatnych, które są wspierane przez pieniądze publiczne. Lagarde i Panetta twierdzą jednak, że płatności przechodzą obecnie potencjalnie destrukcyjną transformację. Ludzie coraz częściej płacą cyfrowo zamiast gotówką, trend w kierunku wygody i możliwości, który również niesie ze sobą pewne ryzyko.

Wraz ze zmniejszającym się wykorzystaniem gotówki pieniądze publiczne mogą ostatecznie stracić rolę zabezpieczenia monetarnego w Europie, a euro zaufanie i znaczenie międzynarodowe. Ekosystem płatności cyfrowych bez silnej kotwicy monetarnej spowodowałby zamieszanie co do tego, co kwalifikuje się jako pieniądz. Jako przykład ekonomiści z ECB podają kryptowaluty:

“[Kryptowaluty] nie mogą zagwarantować wymienialności jeden do jednego z pieniędzmi banku centralnego. Nie są skutecznym środkiem płatniczym, zwłaszcza jeśli ich wartość nie jest poparta żadnym aktywem. A w przypadku stablecoinów są one podatne na nagłe zmiany na rynku”.

Rozwiązaniem europejskie CBDC

Prezes i członek zarządu EBC podkreślają, że właśnie dlatego europejski bank rok temu uruchomił projekt cyfrowego euro. Wprowadzenie zdigitalizowanej wersji waluty zapewniłoby obywatelom UE zaufanie do kotwicy monetarnej stojącej za ich płatnościami cyfrowymi. Istnieje nadzieja, że ​​zapewni również ochronę autonomii płatności europejskich i ogólną poprawę wydajności systemu płatniczego.

Christine Lagarde i Fabio Panetta są przekonani, że cyfrowe euro może odnieść sukces tylko wtedy, gdy stanie się częścią codziennego życia Europejczyków. Konkretne cechy jego projektu nie zostały jeszcze ustalone, ponieważ faza “sprawdzania możliwości” CBDC potrwa co najmniej kolejny rok, ale niektóre kluczowe zasady są już jasne.

Szeroka akceptacja, łatwość użytkowania, niskie koszty, duża szybkość, bezpieczeństwo i ochrona konsumenta to cechy, które docenią użytkownicy. Sprzedawcy dążyliby do niskich kosztów i łatwości użytkowania, a także integracji cyfrowego euro z istniejącymi systemami. Nowe wcielenie wspólnej europejskiej waluty powinno również wspierać integrację finansową osób z ograniczonym dostępem do płatności cyfrowych.