Reserve Bank of India (RBI) pracuje nad „stopniowym wdrażaniem cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC) zarówno w segmencie hurtowym, jak i detalicznym”. Niezbędne zmiany zostały wprowadzone do ustawy RBI z 1934 r., aby umożliwić bankowi centralnemu pilotowanie i wydawanie waluty cyfrowej.

Kolejne fazy wprowadzania CBDC

Przedstawiciel Banku Rezerwowego Indii przedstawił aktualne informacje na temat postępów banku centralnego w emisji cyfrowej waluty banku centralnego.

Dyrektor wykonawczy RBI Ajay Kumar Choudhary był cytowany przez lokalne media podczas przemówienia programowego na konferencji PICUP Fintech Conference and Awards:

“RBI pracuje nad stopniowym wdrażaniem cyfrowej waluty banku centralnego zarówno w segmencie hurtowym, jak i detalicznym”.

Pankaj Chaudhary, minister stanu w Ministerstwie Finansów, powiedział, że „RBI rozpoczęło prace nad stopniową realizacją zapowiedzi złożonej… w przemówieniu budżetowym 2022-23”.

Indyjska ministra finansów Nirmala Sitharaman ogłosiła uruchomienie cyfrowej rupii w budżecie na lata 2022-23. Niezbędne zmiany zostały następnie wprowadzone do ustawy RBI z 1934 r. wraz z uchwaleniem ustawy finansowej 2022, aby umożliwić bankowi centralnemu pilotowanie i wydawanie CBDC.

Bitcoin zamiast CBDC?

Bank Państw Afryki Środkowej, czyli Banque des États de l'Afrique (BEAC), który obsługuje Kamerun, Republikę Środkowoafrykańską, Czad, Gwineę Równikową, Gabon i Republikę Konga, może być blisko wydania cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC), podobno za usilną namową zarządu.

Zarząd wysłał e-maila z wezwaniem do banku regionalnego do wprowadzenia waluty cyfrowej w celu zmodernizowania struktur płatności i promowania regionalnej integracji finansowej. Republika Środkowoafrykańska przyjęła w kwietniu ustawodawstwo przyjmujące Bitcoina (BTC) jako prawny środek płatniczy w kraju, ale nie uznała za takowy cyfrowej waluty banku centralnego.

Kraje Afryki Subsaharyjskiej mogą stanąć przed poważnymi wyzwaniami, wprowadzając kryptowaluty i CBDC do obszarów o ograniczonym dostępie do energii elektrycznej, zarówno w przypadku transferów, jak i emisji. Według danych Banku Światowego z 2020 r. Republika Środkowoafrykańska i Czad plasują się wśród najniższych odsetków ludności z dostępem do energii elektrycznej, odpowiednio 15,5% i 11,1%.