Bank Rozrachunków Międzynarodowych opublikował najnowszy raport, w którym skupił się na tematyce Central Bank Digital Currencies (CBDC). Badanie pokazuje, że banki coraz chętniej podchodzą do tematu centralnych pieniędzy opartych na blockchainie, ale wciąż nam daleko do monetarnej cyfryzacji.

Bank Rozrachunków Międzynarodowych (Bank for International Settlements - BIS) to najstarszy bank międzynarodowy na świecie. Instytucja mająca swoją siedzibę w szwajcarskiej Bazylei już po raz trzeci przeprowadziła coroczną ankietę pośród władz banków centralnych. Przepytani zostali przedstawiciele 65 banków.

CBDC: coraz większe zainteresowanie

Według raportu BIS 86% banków centralnych potwierdziło, że w ich instytucjach rozważano plusy i minusy wyemitowania pierwszego w historii cyfrowego pieniądza fiducjarnego (fiata). Jest to wzrost o 6 punktów procentowych względem badania z poprzedniego roku.

Jeszcze bardziej budujący dla raczkującej branży CBDC jest fakt, że starania aż 60% centralnych banków wykroczyły poza rozmowy. Te instytucje przeprowadzają eksperymenty i weryfikują różne koncepcje. W poprzednim badaniu było to tylko 42% ankietowanych.

7 z 8 projektów CBDC dotyczy krajów rozwijających się. Wynika to najprawdopodobniej z chęci dołączenia do gospodarek z krajów rozwiniętych za sprawą postępu technologicznego (cyfryzacji) oraz z prób polepszenia efektywności płatności.

Kiedy wreszcie pierwsze CBDC?

Choć zainteresowanie tematyką faktycznie rośnie, prawdopodobnie wciąż czeka nas kilka lat, zanim CBDC staną się powszechne.

Najbliżej osiągnięcia celu wydają się Chiny. W Państwie Środka już od roku trwa pilotażowy program Digital Currency Electronic Payment (DCEP). Co jednak z innymi krajami? Ponad połowa z ankietowanych, która przed rokiem odpowiedziała, że wprowadzenie CBDC w krótkim terminie jest “prawdopodobne”, w tym roku zmieniła zdanie na “możliwe” lub “nieprawdopodobne”.

Według raportu większość banków centralnych jest też zainteresowana bardziej tzw. “detalicznym” CBDC, czyli konsumenckim pieniądzem do użycia codziennego, zamiast “hurtowym”, czyli całościowym systemie płatniczym.

Najnowsze badania Banku Rozrachunków Międzynarodowych pokazują, że Central Bank Digital Currencies już nie są tylko nowinką, a faktycznym obiektem rozmów, badań i eksperymentów pomiędzy centralnymi bankami. Wydaje się jednak, że jeszcze będziemy musieli trochę poczekać na szerszą adopcję CBDC.