Były komisarz CFTC Timothy Massad przekonywał, że mimo iż entuzjaści DeFi twierdzą, że zastępują tradycyjnych pośredników, świadczą oni niekompletne usługi. Massad mówił również o tym, co mogą obejmować ramy regulacyjne kryptowalut, gdzie istnieją obecne luki i czy istnieje potrzeba nowego regulatora krypto.

DeFi, krypto i regulacje

Commodities and Futures Trading Commission (CFTC), czyli Komisja Handlu Towarami i Kontraktami Terminowymi to jeden z najważniejszych organów regulacyjnych Stanów Zjednoczonych.

Były komisarz CFTC Timothy Massad wyraził swoją opinię o zdecentralizowanych finansach (DeFi). Massad stwierdził:

„To tak, jakbym powiedział, że mogę zbudować samochód, który uzyska znacznie lepszy przebieg na benzynie niż cokolwiek, co może wyprodukować Ford lub GM, ponieważ nie zamierzam wbudowywać hamulców. Oczywiście to nie zadziała”.

Massad podkreślał potrzebę takiego samego podejścia do zasad i szacowania ryzyka, a scentralizowane podmioty obecnie wykonują KYC, ujawnianiają informacje dla inwestorów, mają okresowe sprawozdania i inne zabezpieczenia.

Massad przekonuje, że znacznie lepiej jest regulować za pomocą przepisów niż egzekwować istniejące normy, a także zgodził się, że lepiej byłoby, aby SEC (United States Securities and Exchange Commission – Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd) i CFTC współpracowały w celu wypracowania wspólnych standardów. Były komisarz powiedział jednak, że wiele firm DeFi źle rozumie obowiązki regulatora.

Jego zdaniem to po stronie innowatorów leży odpowiedzialność za przestrzeganie istniejących przepisów, a nie po stronie organizacji regulujących informowanie o regulacjach.

Sand Dollar: kolejny krok naprzód

SunCash, instytucja finansowa upoważniona do dystrybucji Sand Dollara na Bahamach, ogłosiła, że nawiązała współpracę z firmą programistyczną PopID Inc, aby umożliwić posiadaczom bahamskiego CBDC korzystanie z platformy PopID PopPay do uwierzytelniania transakcji.

Umożliwi to konsumentom płacenie cyfrowym dolarem u sprzedawców (firm) akceptujących płatności SunCash przy użyciu ich twarzy w celu uwierzytelnienia.

Podobnie różne lokalne i globalne marki akceptujące Sand Dollara za pośrednictwem platformy SunCash będą uwierzytelniane przez PopPay.