Bank of England opublikował raport skupiający się wokół tematyki stablecoinów i cyfrowych walut. Zbiegło się to w czasie z wydaniem oficjalnego komunikatu G7 poruszającego tę samą kwestię.

Bank Anglii: badania trwają

Bank Anglii (Bank of England - BoE) przeznacza znaczne środki na badanie pieniądza cyfrowego zarówno w formie prywatnej, jak i publicznej. Mając na uwadze zarówno kontekst krajowy, jak i międzynarodowy, najnowszy dokument opublikowany przez bank centralny Wielkiej Brytanii nakreśla role i możliwe zmiany obu form w trwającej ewolucji pieniądza.

Nowa praca jest kontynuacją badań, których wyniki zostały opublikowane w marcu 2020 roku. Raport sprzed ponad roku pokazywał przede wszystkim ryzyka i korzyści, jakie niosłoby za sobą wprowadzenie brytyjskiego CBDC. Drugie opracowanie znacznie bardziej skupia się na implikacjach, jakie niesie adopcja prywatnych stablecoinów.

Z raportu płyną wnioski, że nowe formy pieniądza cyfrowego mogą oferować korzyści pod względem kosztów i funkcjonalności, podczas gdy CBDC może zwiększyć skuteczność polityki pieniężnej poprzez skrócenie terminów rozliczeń i rozrachunków.

Jest jednak zastrzeżenie: cyfrowy funt może dać te wszystkie profity tylko wtedy, gdy będzie bezpieczny, co - w opinii badaczy - jest priorytetową kwestią.

Chociaż BoE analizuje głównie CBDC w kontekście płatności, rozważa również aspekty związane z ich potencjalnym wykorzystaniem jako magazynu wartości. Bank Anglii zastanawia się, czy przyszłe CBDC powinno być oprocentowane. Potencjalne zastosowanie zerowych lub ujemnych stóp procentowych może być jednym ze sposobów zachęcania do korzystania z CBDC przede wszystkim do płatności, a nie do przechowywania wartości - napisano w raporcie.

Plany G7

Grupa Siedmiu lub G7 zrzesza przedstawicieli jednych z największych gospodarek świata. Ostatnio głośno zrobiło się o G7, gdy zaproponowano sposób opodatkowania gigantów technologicznych. W cieniu tego pojawił się na agendzie również temat CBDC.

Ministrowie finansów i przedstawiciele banków centralnych G7 stwierdzili, że CBDC może działać jako bezpieczne aktywa rozliczeniowe i podstawa systemu płatniczego. Jednocześnie odnieśli się oni do niektórych obaw dotyczących CBDC, stwierdzając chęć wspierania innowacji, konkurencji i włączenia finansowego. CBDC powinno działać „w odpowiednich ramach ochrony prywatności i minimalizować niepożądane efekty uboczne” – czytamy w komunikacie.

Na koniec dodano, że G7 pracuje nad wspólnymi zasadami określającymi budowanie, emisję i dystrybucję CBDC, a potencjalne wytyczne dla cyfrowych walut banków centralnych pojawią się jeszcze w tym roku.