Centralny bank Wielkiej Brytanii opublikował Raport Stabilności Finansowej. W publikacji wezwano do szybszej i dosadniejszej regulacji sektora cyfrowych pieniędzy. Powodem tego ma być ograniczenie ryzyka destabilizacji systemu finansowego.

Brytyjskie krypto-regulacje

Bank Anglii co kilka miesięcy publikuje Financial Stability Report. W najnowszym wydaniu skupiono się m.in. na kryptowalutach i cyfrowych pieniądzach. Raport Stabilności Finansowej wzywa do większej regulacji sektora krypto. Jak dotąd tradycyjny system finansowy ma bardzo małą ekspozycję na aktywa kryptograficzne, co oznacza, że ​​niedawne załamanie na rynku kryptowalut spowodowało niewielkie ryzyko destabilizacji.

Jednak w miarę jak banki komercyjne coraz bardziej angażują się w sektor, wzajemne powiązania będą zwiększać ryzyko systemowe. Komitet Polityki Finansowej (FPC, autorzy raportu) stwierdził:

„Podkreśla to potrzebę ulepszonych ram regulacyjnych i organów ścigania, aby uwzględnić zmiany na tych rynkach i działaniach”.

FPC zauważył, że krach na rynku krypto był podobny do przeszłych wydarzeń znanych z tradycyjnego systemu finansowego. Należą do nich gwałtowne wyprzedaże i dźwignia wzmacniająca spadki cen.

Bank Anglii podkreślił również silną potrzebę regulacji stablecoinów. Centralny bank Wielkiej Brytanii powinien mieć nadzór nad systemowymi stablecoinami, tak jak ma to miejsce w przypadku banków. W maju Ministerstwo Skarbu Zjednoczonego Królestwa opublikowało dokument konsultacyjny, aby poradzić sobie z nieudanymi dostawcami stablecoinów. Daje to Bankowi Anglii ostateczny głos w przypadku niewypłacalności.

Stablecoiny powodem wzmocnienia USD?

Informacja opublikowana przez Rezerwę Federalną Stanów Zjednoczonych na niedawnej konferencji wykazała, że ​​większość ekspertów uważa, iż ​​cyfrowy dolar nie zmieniłby drastycznie globalnego ekosystemu walutowego.

Paneliści na konferencji zgodzili się również, że rozwój CBDC poza Stanami Zjednoczonymi nie zagraża statusowi dolara, ale rozwój kryptowalut może zmienić rolę amerykańskiej waluty na całym świecie, a niektórzy twierdzą, że stablecoiny mogą nawet wzmocnić rolę dolara jako dominującej światowej waluty rezerwowej.

Dostajemy więc kolejne potwierdzenie, że Fed nie jest zainteresowany zbudowaniem własnego CBDC, natomiast bank centralny USA bacznie przygląda się rozwojowi kryptowalut i stablecoinów.