Jeden z członków Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej USA mówi, że amerykańskie CBDC nie poprawiłoby żadnego aspektu, za który świat docenia  amerykański fiat. W jego opinii lepszym rozwiązaniem od cyfrowej waluty banku centralnego mógłby być dobrze zabezpieczony stablecoin.

CBDC czy stablecoin: co ma więcej sensu?

Cyfrowa waluta banku centralnego Stanów Zjednoczonych (CBDC) nie poprawiłaby jakości dolara –  powiedział członek USA Rada Gubernatorów Rezerwy Federalnej Christopher Waller w przemówieniu opublikowanym w 14 października. Waller przyjrzał się tej kwestii przez pryzmat bezpieczeństwa narodowego na sympozjum zorganizowanym na Uniwersytecie Harvarda. Ekonomista jest sceptykiem rozwoju CBDC, ale ma bardziej przychylny stosunek do stablecoina opartego na dolarach.

Rola amerykańskiego dolara na całym świecie jest obszarem, w którym ekonomia, CBDC i bezpieczeństwo narodowe łączą się ze sobą, powiedział Waller. Niekwestionowany prymat waluty USA na międzynarodowym rynku przynosi korzyści Stanom Zjednoczonym i innym krajom, w których dolar odgrywa rolę w lokalnej gospodarce lub jako waluta rezerwowa.

Waller przekonuje, że ta dominacja nie jest spowodowana czynnikami technologicznymi, a więc wprowadzenie cyfrowego dolara nie wpłynie na przyczyny tej dominacji. Członek Rady Gubernatorów Fed podał w wątpliwość, czy „rzekomo zmieniający się krajobraz płatności w wyniku wzrostu zasobów cyfrowych, w szczególności CBDC” jest zagrożeniem dla waluty USA. Waller powiedział:

„Jest mało prawdopodobne, aby amerykańskie CBDC radykalnie zmieniło płynność lub głębokość rynków kapitałowych Stanów Zjednoczonych. Jest również mało prawdopodobne, wprowadzenie [cyfrowego dolara] zmieniło zaufanie do amerykańskich instytucji lub pogłębiło zaangażowanie Ameryki w rządy prawa”.

Wiara w stablecoiny a fakty

To kontrastuje z rolą stablecoinów, zdaniem Wallera. Ekonomista odrzucił sugestie, że stablecoiny mogą zagrozić skuteczności polityki gospodarczej, prostym stwierdzeniem: „Nie wierzę, że tak jest”. Zauważając, że „prawie wszystkie główne stablecoiny” są denominowane w dolarach, Waller podsumował, że polityka pieniężna USA powinna wpłynąć na decyzję o utrzymywaniu stablecoinów podobnie do decyzji o utrzymywaniu waluty amerykańskiej. Przypuszczalnie rozszerzyłoby to wpływ ekonomiczny największej potęgi gospodarczej na świecie.

Waller uwzględnił w swojej argumentacji pokaźną dawkę zarówno wiedzy naukowej, jak i opinii. Stwierdził na przykład: „Czynniki decydujące o roli dolara jako waluty rezerwowej są dobrze zbadane i dobrze zademonstrowane”. Inne elementy jego argumentacji zostały stworzone samodzielnie. „Jestem bardzo sceptyczny, czy CBDC samo w sobie może znacznie zmniejszyć tradycyjne opory płatnicze” i „Nie jestem pewien, czy nawet duża emisja stablecoina może mieć więcej niż marginalny wpływ” na rolę amerykańskiego dolara.