Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) zakończył program pilotażowy platformy CBDC do rozliczeń między instytucjami. W eksperymencie brały udział banki centralne z RPA, Australii, Singapuru i Malezji.

Instytucjonalne CBDC dla rozliczeń międzynarodowych

Centrum innowacji Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) zakończyło pilotażową platformę cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC) do rozliczeń międzynarodowych z bankami centralnymi Australii, Malezji, Singapuru i Republiki Południowej Afryki.

Wielonarodowy eksperymentalny projekt CBDC, określony jako Project Dunbar, został opracowany w celu ułatwienia bezpośrednich transakcji transgranicznych między instytucjami finansowymi przy użyciu wielu walut połączonych w wielu bankach centralnych.

Wspólny program pilotażowy CBDC został ogłoszony we wrześniu 2021 r., a raport końcowy na ten temat został opublikowany w najbliższych dniach. Eksperymentalny wspólny program CBDC okazał się sukcesem, a sprawdzone instytucje finansowe mogą wykorzystywać CBDC emitowane przez banki centralne do transakcji bezpośrednio między sobą na wspólnej platformie.

Udany eksperyment m-CBDC

W projekcie uwzględniono kilka aspektów przed opracowaniem prototypów. Niektóre z kluczowych problemów, które projekt próbuje rozwiązać, obejmują przekazy transgraniczne zgodne z wymogami regulacyjnymi oraz wprowadzanie kluczowej międzynarodowej infrastruktury płatniczej.

W ramach projektu udało się opracować funkcjonujące prototypy i zademonstrować praktyczne rozwiązania, udowadniając, że koncepcja multi-CBDC jest technicznie realistyczna. Prototypy dowiodły, że podejścia projektowe zastosowane do rozwiązania trzech głównych problemów: dostępu, granic jurysdykcji i zarządzania były skuteczne.

Andrew McCormack, szef centrum innowacji BIS w Singapurze, powiedział:

„Projekt Dunbar wykazał, że kluczowe problemy związane z zaufaniem i wspólną kontrolą można rozwiązać za pomocą mechanizmów zarządzania wymuszanych solidnymi środkami technologicznymi, kładąc podwaliny pod rozwój przyszłych globalnych i regionalnych platform”.

Przed platformą multi-CBDC stworzoną przez BIS, takie kraje jak Szwajcaria i Francja, również eksperymentowały z przekazami transgranicznymi w ramach wspólnego przedsięwzięcia na rzecz cyfrowego euro. Teraz odkrycia eksperymentalnego programu CBDC mogą pomóc w przyjęciu międzynarodowego porozumienia CBDC dla krajów G-20.