Lord Mervyn King, były gubernator Banku Anglii, stwierdził, że globalne wykorzystanie dolara amerykańskiego prawdopodobnie spadnie. Powodem stojącym za tym ma być rozwój cyfrowych walut banków centralnych.

CBDC a USD

Bez wątpienia jedną z najważniejszych kwestii na temat cyfrowych środków był wpływ CBDC na dolara. Dotychczas amerykański pieniądz był globalną walutą. Jednakże amerykańscy politycy uznali, że na razie nie ma potrzeby stworzenia cyfrowego dolara.

Inne kraje jednak nie próżnują. Chiny są już na ostatniej prostej w testowaniu swojego zdigitalizowanego yuana. Japonia też coraz intensywniej bada tę tematykę. Również Wielka Brytania pracuje nad rozwojem CBDC, a Europejski Bank Centralny właśnie powołał grupę doradczą w sprawie wirtualnego euro.

Stąd nie może dziwić, że eksperci przewidują znaczne osłabienie mocy USD. Jednym z ekonomistów, którzy w to wierzą, jest Lord Mervyn King. Były gubernator Banku Anglii (Bank of England - BoE) wypowiedział się na ten temat podczas wystąpienia przed Komisją Spraw Gospodarczych Izby Lordów. King jest członkiem tej parlamentarnej komisji.

Koniec amerykańskiej dominacji?

Dyskusja rozpoczęła się wokół tego, w jaki sposób Stany Zjednoczone wykorzystały system monetarny do egzekwowania sankcji, co doprowadziło do fragmentacji globalnego rynku. Wiele krajów wolałoby uniknąć używania dolara do międzynarodowych rozliczeń, by nie być kontrolowanym przez USA. Pytanie brzmi, czy CBDC to przyspieszy.

Lord King wypowiedział się na ten temat:

„Wszystkie płatności międzynarodowe na świecie przechodzą przez SWIFT. Istnieje duży sprzeciw wobec tego ze względu na zdolność Amerykanów do uzyskania dostępu do SWIFT. A fakt, że wiele z tych transakcji odbywa się w dolarach, jest kolejnym powodem, dla którego ludzie chcieliby opracować alternatywę dla SWIFT”.

Jakie miałoby być rozwiązanie? Jednym z najpoważniejszych kandydatów jest rozwój CBDC. Wprowadzenie globalnego rynku rozliczeń cyfrowych walut mogłoby pozwolić pozbyć się transakcji SWIFT. Co za tym idzie, wyeliminować zależność od amerykanów w transgranicznych transferach walutowych.

W dyskusji brytyjscy specjaliści podnieśli też temat Chin i cyfrowego yuana. Jak podkreślono, być może kraje będą musiały wybrać jedną z dwóch stron: “chcesz być częścią chińskiego ogrodu otoczonego murem, czy chcesz być częścią otoczonego murem ogrodu Stanów Zjednoczonych?

Jeśli tylko część z gospodarek opowie się za chińskim rozwiązaniem, globalna ekonomia przejdzie niemałą rewolucję. O tym, czy to się faktycznie wydarzy i jak na to odpowie Ameryka, dowiemy się już w najbliższych kilkunastu miesiącach.