Brazylijskie CBDC będzie raczej aktywem hurtowym, a nie publicznym tokenem zorientowanym na handel detaliczny, zgodnie z oświadczeniem prezesa Banku Centralnego Brazylii. Robert Campos Neto wskazał, że prywatne banki w kraju będą mogły emitować własne stablecoiny, które będą zabezpieczone depozytami cyfrowego reala.

Hurtowe CBDC w Brazylii

Brazylia planuje wyemitować CBDC, które ma być skonstruowane w zupełnie odmienny sposób od innych projektów cyfrowych walut banków centralnych. Cyfrowy real będzie miał charakter hurtowy i nie będzie wykorzystywany do celów detalicznych.

Informacje te zostały ujawnione przez Roberto Camposa Neto, prezesa Banku Centralnego Brazylii, podczas konferencji kryptowalutowej zorganizowanej w Rio de Janeiro. Campos Neto tak wypowiedział się o przewidywanych zastosowaniach cyfrowego reala:

“Banki będą mogły emitować stablecoiny na swoich depozytach i opracują do tego technologię, będą musiały zainwestować, bo mogą na tym zarobić. A kiedy już to rozwiną, protokoły wydawania stablecoinów za depozyty będą w zasadzie tym samym, co w przypadku monetyzacji różnych innych aktywów cyfrowych”.

Co więcej, Campos Neto wyjaśnił, że cyfrowy real będzie miał bardzo wyjątkowy cel, aby spieniężyć aktywa bez szkody dla funkcji kredytowych prywatnych banków, wykorzystując je jako zabezpieczenie.

Prezes brazylijskiego banku centralnego uważa również tokenizację za jeden z możliwych procesów, w których CBDC może poprawić aktualny stan rzeczy. Campos Neto odniósł się do kredytów hipotecznych i powiedział, że wdrożenie modelu tokenizacji może ułatwić spłatę lub uzyskanie odwróconego kredytu hipotecznego, zmniejszając opłaty, a także czas oczekiwania oraz upraszczając papierkową robotę związaną z tym procesem.

Kiedy cyfrowy dolar będzie w pełni dostępny?

Pod koniec ubiegłego roku firma Deloitte, współpracująca z PayPal, przeprowadziła ankietę wśród 2000 sprzedawców detalicznych na temat planów obsługi płatności w walutach cyfrowych. Okazało się, że 85% przewiduje, że centralna waluta cyfrowa będzie wszechobecna w ciągu pięciu lat, a dostawcy mają akceptować stablecoiny i inne kryptowaluty.

Nastroje wokół stablecoinów w porównaniu z innymi kryptowalutami nie różniły się znacząco, ale umożliwienie płatności krypto jest ogólnie postrzegane jako nieco ważniejsze. Najważniejszym czynnikiem jest popyt klientów, przy czym 64% respondentów już widzi znaczne zainteresowanie ze strony konsumentów, a 83% spodziewa się wzrostu zainteresowania w nadchodzącym roku.

Wdrażając kryptowaluty, sprzedawcy wierzą, że poprawią obsługę klienta, poszerzą bazę konsumentów i polepszą pozycję swojej marki na rynku.