Grupa G7, która zrzesza przedstawicieli jednych z największych gospodarek świata, przedstawiła stanowisko na temat cyfrowych walut banków centralnych (CBDC). Natomiast w Wielkiej Brytanii powstała organizacja, która ma promować implementację cyfrowego funta na Wyspach.

G7: wytyczne dla CBDC

G7 składa się z przedstawicieli Francji, Kanady, USA, Niemiec, Włochów, Japonii i Wielkiej Brytanii. W tym tygodniu liderzy największych ekonomii na globie wzięli na agendę cyfrowe pieniądze. Grupa Siedmiu doszła do wniosku, że potencjalna emisja CBDC powinna “nie szkodzić” oraz spełniać rygorystyczne standardy i wytyczne.

Grupa przede wszystkim jasno opowiada się za skoordynowaną współpracą międzynarodową. We wspólnym oświadczeniu napisano:

„Silna międzynarodowa koordynacja i współpraca w tych kwestiach pomoże zagwarantować, że innowacje w sektorze publicznym i prywatnym przyniosą korzyści krajowe i transgraniczne, a jednocześnie będą bezpieczne dla użytkowników i systemów finansowych”.

W opinii przedstawicieli G7 CBDC ma działać jako uzupełnienie gotówki. W komunikacie dodano, że cyfrowe waluty muszą być opłacalne energetycznie i w pełni interoperacyjne, szczególnie w wymiarze międzynarodowym.

Tego typu oświadczenie dość jasno pokazuje, że po Chinach kolejne największe gospodarki świata będą pracować nad emisją wirtualnych pieniędzy. Choć jeszcze żaden przedstawiciel nie stworzył rodzimego CBDC, takie kraje jak Japonia czy Zjednoczone Królestwo intensywnie pracują nad rozwiązaniami pozwalającymi na powstanie zdigitalizowanej gotówki.

Fundacja cyfrowego funta

Wyżej podawaliśmy przykład Wielkiej Brytanii, bo na Wyspach coraz głośniej mówi się o rychłym stworzeniu cyfrowego funta. Z tego powodu powstała grupa ekspertów ds. technologii, innowacji i regulacji prawnych o nazwie Digital Pound Foundation (DPF). Jest to niezależna organizacja non-profit, której głównym celem jest praca nad rozwojem i promocją CBDC.

W ramach swojego zakresu działalności DPF będzie prowadzić badania i współpracować z zainteresowanymi stronami w celu wsparcia brytyjskiego projektu cyfrowego funta.

Jak napisano w oświadczeniu, do DPF mają dołączyć przedstawiciele zewnętrznych firm, w tym Ripple, Quant, Electroneum i The Realization Group.