CPA Australia wydała 44-stronicowy raport, w którym skupiono się na rozwoju projektów CBDC na świecie. Organizacja poszukiwała odpowiedniego blockchaina dla rozwoju cyfrowych walut banków centralnych.

Nowe badania nad CBDC

Podczas gdy kolejne firmy prześcigają się w dostarczaniu rozwiązań technologicznych bankom centralnym, jedną z najważniejszych kwestii pozostaje infrastruktura. Kluczowym pytaniem jest to, czy centralne waluty banków centralnych muszą opierać swoje cyfrowe projekty o technologię blockchain.

CPA Australia jest jednym z największych organów księgowych na świecie, zrzeszającym ponad 168 000 członków (stan na luty 2021 r.) W ponad 100 krajach, obsługiwanych przez 19 biur na całym świecie.

Organizacja postanowiła sporządzić raport na temat rozwoju CBDC. W badaniu skupiono się na trzech niezwykle popularnych kryptowalutach: Bitcoinie (BTC), Ethereum (ETH) oraz Ripple (XRP). Firma postanowiła przeanalizować ich przydatność do wykorzystania przez banki centralne.

Różne etapy przygotowań

Na początek największa i najbardziej znana kryptowaluta świata: Bitcoin. Raport sugeruje, że BTC nie oferuje odpowiedniej infrastruktury dla zdigitalizowanych walut. Wszystko przez to, że Bitcoin jest zbyt niezależny i nie da się jego nadzorować. Brak zaufania pośród banków budzi też zmienność cenowa i nieprzewidywalność najstarszej kryptowaluty.

Według CPA Australia Ethereum zmaga się z bardzo podobnymi problemami. Przewagą ETH są jedynie kontrakty smart. Wciąż jednak nieufność budzi zbyt zdecentralizowany charakter i brak nadzoru. W raporcie napisano:

Najbardziej optymistyczne perspektywy wydaje się mieć Ripple. W raporcie napisano:

“XRP cieszy się zaufaniem wielu banków jako model dla CBDC, ponieważ jest wysoce scentralizowany i oparty na autoryzowanej sieci, w której tylko niektóre węzły sieci mogą weryfikować transakcje, w przeciwieństwie do zdecentralizowanych i pozbawionych kontroli Bitcoina i Ethera”.

Ostatnie doniesienia z obozu Ripple’a, o których pisaliśmy, faktycznie potwierdzają tezę z raportu CPA. Według organizacji bank centralny Francji już wyraził zainteresowanie rozwojem infrastruktury XRP dla rozwoju cyfrowego euro.