Badanie przeprowadzone przez Europejski Bank Centralny (EBC) dotyczące znalezienia najlepszego transgranicznego medium płatniczego wykazało, że cyfrowa waluta banku centralnego ma największy potencjał. CBDC okazało się lepsze między innymi od rozwiązań bankowych, Bitcoina (BTC) i stablecoinów.

CBDC globalnym panaceum?

Zainteresowanie EBC znalezieniem najlepszego rozwiązania płatności międzynarodowych wynika z faktu, że pełni on funkcję banku centralnego 19 krajów Unii Europejskiej, które przyjęły euro. Badanie określiło Bitcoina jako najbardziej obiecujący krypto aktyw.

Problem z Bitcoinem jest jednak taki, że nie rozwiązuje on problemów skalowalności i przesyłu sieci. W badaniu napisano:

„Ponieważ rozliczenie w sieci Bitcoin następuje tylko co około dziesięć minut, efekty wyceny już materializują się w momencie rozliczenia, co sprawia, że ​​płatności Bitcoin są faktycznie bardziej skomplikowane”.

Podczas gdy badanie podkreśla nieodłączne problemy związane z szybkością Bitcoina, nie uwzględniono w nim terminowych aktualizacji — Taproot i Lightning Network — które poprawiają wydajność sieci, stwierdzając, że „podstawowa technologia [stojąca za kryptowalutą — przyp. red.] jest z natury droga i nieekonomiczna”.

Z drugiej strony, EBC uznał CBDC za lepiej dopasowane do płatności transgranicznych ze względu na większą kompatybilność z konwersjami walutowymi. Dwie główne zalety podkreślone w tym zakresie to zachowanie suwerenności monetarnej i łatwość płatności natychmiastowych za pośrednictwem pośredników, takich jak banki centralne.

Australia w opozycji

Wbrew optymistycznego podejścia europejskiego banku do CBDC, gubernator australijskiego banku centralnego Philip Lowe uważa, że prywatne rozwiązanie „będzie lepsze”, o ile ryzyko zostanie złagodzone poprzez regulacje.

Zmniejszenie ryzyka związanego z adopcją kryptowalut można odeprzeć silnymi przepisami i wsparciem państwa, stwierdził Lowe, dodając:

„Jeśli te tokeny będą powszechnie używane przez społeczność, będą musiały być wspierane przez państwo lub regulowane, tak jak regulujemy depozyty bankowe”.

W opinii Lowe’a prywatne firmy są „skuteczniejsze niż bank centralny w innowacjach” najlepszych funkcji kryptowalut.