Europejski Bank Centralny z fazy dyskusji przechodzi do etapu badania ewentualnego cyfrowego euro. 24-miesięczny projekt zakłada badanie potencjału na europejskie CBDC. Przedstawiciel francuskiego banku centralnego twierdzi natomiast, że cyfrowa waluta jest pilnie potrzebna.

ECB: 24 miesiące badań CBDC

Dzisiaj Europejski Bank Centralny (ECB) wydał komunikat, w którym poinformowano o rozpoczęciu fazy badania cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC) strefy euro, która potrwa 24 miesiące.

Ogłoszenie nie zmienia jednak harmonogramu ECB. Nawet jeśli europejska centrala finansowa zdecyduje się na stworzenie e-euro, wyemitowanie wirtualnej waluty zajmie minimum 5 lat.

Przypomnijmy, że od początku tego roku bank centralny strefy euro prowadził liczne dyskusje na temat potencjalnego cyfrowego pieniądza i jego uruchomienia w 19 krajach strefy. Ewentualne zdigitalizowane euro miałoby za zadanie tylko uzupełniać gotówkę, a nie ją wypierać.

EBC ogłosił, że wcześniejsze eksperymenty sugerowały, że „możliwa jest architektura łącząca elementy scentralizowane i zdecentralizowane”. To jest właśnie jedna z obaw społeczności, że bank centralny mógłby spróbować wykorzystać cyfrowe euro do zwiększenia swoich wpływów na europejskie społeczeństwo.

BoF: CBDC jest potrzebne do walki z cyfryzacją

Jednym z krajów, które najaktywniej działają na polu CBDC w Europie, jest Francja. Pierwszy zastępca Gubernatora Banku Francji (BoF) Denis Beau dyskutował na temat ryzyka i okazji, jakie daje digitalizacja finansów oraz potencjał cyfrowych walut banków centralnych.

Cyfryzacja finansów może rozpocząć zupełnie nową epokę w zarządzaniu pieniędzmi. Integracja finansowa, większa efektywność płatności i płynniejsza transmisja polityki pieniężnej do gospodarki stwarzają duże możliwości w systemie finansowym.

Walka z gigantami technologicznymi

Właśnie o tych korzyściach mówił Beau. Francuski ekonomista wyraził jednak też swoją obawę, że digitalizacja wzmoże rywalizację pomiędzy bankami centralnymi a alternatywnymi systemami płatności dostarczanymi przez duże firmy technologiczne.

Zastępca szefa Banku Francji ostrzegał też o konieczności pracy nad ramami prawnymi, które pozwolą działać potencjalnym cyfrowym walutom bez zastrzeżeń. Prawo musi być równe i akceptowane przez międzynarodową scenę.

Na koniec Denis Beau powiedział, że najlepszą odpowiedzią na cyfryzację finansów jest stworzenie CBDC. To - w opinii ekonomisty - zapewniłoby bankom centralną rolę w zarówno detalicznych, jak i hurtowych rozliczeniach płatniczych.