Europejski Bank Centralny zapewnia, że cyfrowe euro nie stworzy zagrożenia dla oszczędności. Chiny sugerują zasady dla transgranicznego CBDC, Indie oceniają wpływ cyfrowej rupii na stabilność finansową, a badanie pokazuje, że 9 na 10 banków centralnych bada tematykę CBDC.

ECB optymistyczne w stosunku do cyfrowego euro

W ostatnich dniach pisaliśmy o bardzo sceptycznym podejściu władz Deutsche Bundesbanku do wprowadzenia unijnej waluty cyfrowej. To samo zagadnienie bada Europejski Bank Centralny (ECB). Powstał nawet 5-letni program wprowadzenia zdigitalizowanego euro, które miałoby służyć jako uzupełnienie aktualnie funkcjonującego pieniądza.

Christine Lagarde, prezydent ECB, dotychczas była bardzo pozytywnie nastawiona do projektu. Niedawno w dzienniku Frankfurter Allgemeine Zeitung ukazał się referat Fabio Panetty, członka rady nadzorczej Europejskiego Banku Centralnego, w którym ekonomista zapewnia:

“ECB w żadnym wypadku nie planuje używać cyfrowego euro do wprowadzania ujemnych stóp procentowych. Dopóki jest gotówka, zawsze będzie można ją trzymać w ramach oszczędności przy zerowej stopie procentowej”.

Wypowiedzi ECB mają być bezpośrednią odpowiedzią na sugestię Niemców, że cyfrowe euro może być katastrofą dla oszczędzających.

Zasady przeciw dolaryzacji

Przedstawiciel PBoC (chińskiego banku centralnego) w niedawnym wystąpieniu nakreślił kilka podstawowych zasad, które Chiny chętnie by zaimplementowały w płatnościach międzynarodowych z wykorzystaniem CBDC.

Jakie to miałyby być zasady? Po pierwsze cyfrowa waluta powinna wciąż wspierać zdrową ewolucję i stabilność finansową międzynarodowego systemu walutowego.

Wprowadzenie CBDC w jednym kraju nie powinno też utrudniać innym bankom centralnym działań w ramach międzynarodowej polityki finansowej. Ustalenia płatności transgranicznych powinny wpisywać się w już ustanowione regulacje i prawa.

Według przedstawiciela Banku ludowego Chin takie zasady pozwolą uniknąć kolejnej dolaryzacji, tym razem w świecie cyfrowym.

Wpływ rupii na stabilność

RBI (Reserve Bank of India) bada, jaki wpływ może mieć cyfrowa rupia na stabilność finansową ekonomii Indii. Potwierdził to Shaktikanta Das, gubernator banku.

Ma to być prowadzone równolegle z trwającymi pracami nad wprowadzeniem cyfrowej rupii. Wyniki tej analizy mamy poznać w najbliższych miesiącach.

90% banków bada CBDC

Fintech & IT Benchmarks 2021 to coroczne badanie mające na celu ustalenie trendów i priorytetów w branży fintech i IT. Według najnowszego raportu aż 90,3% banków centralnych bada potencjał, lub pracuje nad rozwojem własnego CBDC.

W badaniu wzięło udział 31 banków centralnych z całego świata. Tylko jeden przedstawiciel banku potwierdził, że jego organizacja zakończyła już program pilotażowy cyfrowej waluty.