Wiele instytucji z branży finansowej odpowiedziało na konsultacje Rezerwy Federalnej w sprawie potencjalnej cyfrowej waluty banku centralnego. American Bankers Association (ABA), Bank Policy Institute (BPI) i Institute of International Finance (IIF) nie były jednak przychylne pomysłowi amerykańskiego CBDC.

Amerykański sceptycyzm

Wszystkie trzy instytucje podzielają obawę, że CBDC zmniejszy depozyty w systemie bankowym. Do tego niejasne dla nich jest wynagrodzenie dla pośredników z dwupoziomowym detalicznym CBDC.

IIF poprosił o wgląd w wycenę ilościową i jakościową wpływu różnych projektów e-dolara. Najczęściej dyskutowanym formatem emisji cyfrowej waluty jest korzystanie przez bank centralny z pośredników, takich jak banki, które zajmowałyby się klientami.

Szczególnie ważnym problemem dla IIF jest to, że CBDC może nałożyć na pośrednika kosztowne obciążenia, takie jak przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, przy minimalnym lub zerowym zysku, biorąc pod uwagę, że CBDC mają mieć niskie koszty konsumenckie.

American Bankers Association było najbardziej zdecydowane i ukierunkowane w swoim sprzeciwie wobec CBDC, wskazując na niedawną historię tworzenia większości pieniędzy pochodzących z sektora prywatnego.

ABA jest zaniepokojona wpływem na depozyty bankowe, zauważając, że rachunki depozytowe stanowią obecnie 71% finansowania sektora. Nawet gdyby konta CBDC były ograniczone do 5000 USD na użytkownika, ABA szacuje, że zmniejszy to depozyty w systemie bankowym o 720 mld USD.

Regulacje a transgraniczne transakcje

Bank Policy Institute przedstawił wiele podobnych punktów do innych organizacji, przy czym warto podkreślić dwie różnice. Jeśli chodzi o transgraniczną CBDC, BPI zauważyło:

„Niewydolność w obecnym systemie międzynarodowym można w pewnym stopniu przypisać regulacji do celów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, której CBDC by nie ograniczyło”.

Wszystkie trzy organizacje są zgodne w swojej krytyce pomysłu cyfrowego dolara.  Odpowiedzi instytucji zwracają również uwagę na trudną legislację ram prawnych, która musiałaby zostać stworzona przed wprowadzeniem amerykańskiego CBDC.